Vedoucí Dětského rybářského kroužku:

David Hrbek

Petr Klíma

DRK 2017

Po ukončení DRK 2014/2015 převzal funkci vedoucího po p. Telaříkovi, Hrbek David, který požádal o pomoc s DRK p. Klímu. Úspěšně tedy pod touto dvojicí prošlo v závěrečných zkouškách 17 dětí v roce 2015/2016 do členské základny MO. V této době má DRK 10 nových čekatelů na vstup mezi členy rybářské společnosti místní organizace. DRK 2016/2017 bude zakončen 20.5.2017 a děti své znalosti a praktické základy budou mít možnost využít na červnových závodech na návesním rybníku v péči MO v obci Hrdlořezy...

Dětský rybářský kroužek