Výlovy 2017

Dne 21.10.2017 došlo k tradičním podzimním výlovům s následným nasazením ryb do rybářských revírů, o které pečuje MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí. Naše organizace slovila postupně rybníky Janochů a dva rybníky v obci Hrdlořezy. Letošní výlovek byl i přes horké léto nadprůměrný a tvořil ho především kapr kategorie K2. Do řeky Lužnice a pískoven v Tušti tak putovala násada o váze 1700kg. Stejný den došlo k distribuci kapra i od sousední MO ČRS Třeboň o váze 3000kg, 1800kg kapra s 200kg lína dodala 28.10. organizace z Nové Včelnice. O dalším průběhu plánovaných násad pro rok 2017, které stále ještě probíhají, budou rybáři informováni na výroční členské schůzi. Věříme, že nová, zdravá a početná obsádka ryb, zpříjemní zážitky všem návštěvníkům našich revírů. Fotografie z této akce )))ZDE(((

Dětské rybářské závody a závěr kroužku "Na háčku"…

V sobotu 3.6. 2017 se v ranních hodinách na návesním rybníku v Hrdlořezích rozlosoval tradiční rybářský závod dětí do 15 let. Pořádající organizaci ČRS v Suchdole nad Lužnicí, se do závodu přihlásil rekordní počet mladých rybářů, kteří ve dvou kategoriích půlhektarový rybníček obsadili téměř do posledního místa, kdy ze 40 možných startovních pozic bylo obsazeno 34. Shodně 17 mladších a 17 starších lovců bojovalo v přátelském duchu a za velmi příznivého počasí nejen o poháry a další atraktivní ceny, které hlavně díky městu Suchdol nad Lužnicí a dalším sponzorům, mohl místní rybářský spolek připravit, ale hlavně o pěkné zážitky u vody, mezi ostatními kamarády.

Po celou dobu závodu bylo pro děti připraveno bezplatné občerstvení a za dozoru rozhodčích, kterými letos byli členové motoklubu Suchdol Riders, bylo po dvou kolech, kdy to druhé bylo díky počasí doslova horké, rozhodnuto. Děti chytaly především kapry, amury a plevelné rybky. Ve starší kategorii obsadil 1. místo Roman Matějka, 2. místo Tomáš Ježek a 3. místo Petr Werner. Kategorii mladších(do 10let) vyhrál Matyáš Ježek, druhý byl Jakub Vrchota a bronzový štítek na poháru získal Richard Vladyka. Největší rybou závodu byl kapr o délce 55cm, kterého ulovil Jakub Vrchota.

Ceny předal společně s organizátory místostarosta obce Suchdol nad Lužnicí p. Jan Kronika, kterému patřila i letošní závěrečná řeč. Před rozchodem domů absolvovali všichni závodníci a pořadatelé hromadné foto, po kterém se na rybník vrátil jeho každodenní klid. Věříme, že se dětem závody líbily a že ceny, které dostal nakonec každý, byly až tím posledním důvodem k účasti…

 

Předcházející akcí dětských rybářských závodů bylo slavnostní ukončení rybářského kroužku „Na háčku“. Na podzim roku 2016 se vedoucím Davidovi Hrbkovi a Petru Klímovi hlásilo 11 nových žadatelů o získání prvního rybářského lístku. Děti se scházely dle možností, vyjma prázdnin a svátků, pravidelně každý sudý týden v pátek, na zvelebené a nově vybavené klubovně organizace. Učily se teoretickým i praktickým znalostem nutných nejen ke vstupu do řad suchdolských rybářů, ale i k poznání života vodního prostředí a všeho ostatního kolem něj. Vázání háčků, určování druhů a popis ryb, znalost etiky a rybářského řádu, metody lovu ryb, ale i problematiku moderního rybaření, o tom všem i mnohém jiném byly děti informovány. Závěrečným absolvováním testu teoretických znalostí a poznání 10ti druhů sladkovodních ryb, tak v sobotu 20. května nebylo pochyb o tom, že po půlročním snažení řady členské základny rozšířilo 7 chlapců a 3 děvčata. Dva členové absolvovali kroužek zájmově druhým rokem, jedna dívka kroužek v průběhu ukončila.

Za účasti rodičů, členů výboru a starosty města Suchdol nad Lužnicí p. Luboše Hešíka, bylo všech 10 vstupujících členů řádně pasováno na rybáře. U kádě s kapříkem a ferulí v ruce, se úkolu zhostil předseda organizace p. Ladislav Michalík. Následovalo vzájemné posezení u grilu a rozloučení s novými vyznavači Petrova cechu. Tato vzniklá tradice bude snad prodloužena i příštím kroužkem. Petrův ZDAR!

DRK(foto u kádě zleva): Jakub Šíma, starosta města Luboš Hešík,Alexander Chval,Petr Klíma (rybniční hospodář, vedoucí DRK),Martina Ellis, Jakub Vrchota,Ladislav Michalík (předseda MO),Tereza Miklová,Josef Šenkýř,Luděk Váleček,Jiří Tětek,Jakub Křivánek,Michal Šlápota,Markéta Ellis, David Hrbek (místopředseda, vedoucí DRK).

Dětský rybářský kroužek 2015/2016 "NA HÁČKU" vyvrcholil...

 

Začátkem října loňského roku se novým vedoucím na první informační schůzce hlásila téměř dvacítka dětských zájemců o možnost získat rybářské oprávnění, což všechny členy našeho výboru v dnešní počítačové době mile překvapilo. Mezi převahou chlapců nechyběli ani zástupci z řad dívek. Rybářský potěr podal formou soutěže návrhy na název, pod kterým se DRK povede i v následujících letech. Výbor nakonec vybral návrh Kuby Stříteckého – NA HÁČKU. Vedoucí se snažili pořádat setkání na úkor pracovní vytíženosti v pravidelných intervalech, což se nakonec vcelku dařilo. Postupem času se naši rybaříci seznamovali nejen s rybami a vodními živočichy, ale s přírodou jako celek, naučili se rozpoznávat naše hlavní druhy ryb a kompletní formu jejich života ve vodním prostředí, způsoby správného lovu a etiku rybářského práva dle rybářského řádu,  negativní dopady člověka a jiných predátorů na ryby, učili se metodám rybolovných technik, vázání háčků a zacházení s rybářským náčiním…

Takto dokráčeli až k 7.5.2016, kdy je na naší klubovně čekali za dozoru předsedy organizace – p. L. Michalíka a vedoucího rybářské stráže p. Z. Smolíka, závěrečné zkoušky(15 otázek+poznání 10 ryb z obrázku). Uspěli všichni a tak nebránilo nic tomu, aby poprvé v historii kroužku, byl každý z nich právě panem předsedou, pasován na rybáře, právoplatně, ferulí přes zadek u kádě s kapříkem. To vše proběhlo po hromadném odříkání slibu rybářského. Za přítomnosti pana starosty města, rodičů a členů výboru vstoupili do cechu sv. Petra: Jakub Brzobohatý, David Hrbek, Patrik Hanus, Teo Mazáč, Klára Johnová, Oliver Dráb, Jan Špulák, Petr Dušek, Jan Opelka, Jakub Střítecký, Jiří Hrnčíř, Ondřej Šikr, Kateřina Robaušová, Gabriela Hadačová, Daniel Šikr a Tereza Hrbková. Jeden člen kroužek v průběhu roku opustil. Poté následovalo menší občerstvení a volná zábava. Snažili jsme se být po celý průběh kroužku dětem vzorem a přáteli, připravovali jsme je vždy ve vyhřáté klubovně, kde na ně čekal horký čaj a vždy mohli být přítomni i jejich rodiče, kteří několikrát kroužek i vhodně doplnili. Děti nám nosily staré pečivo pro ryby, byl nám věnován kalendář, kremrole a upečené perníčky, jak jinak - ve tvaru ryb. Věříme, že si dnes již plnohodnotní rybáři ponesou vědomosti a zážitky s námi, po celý jejich rybářský život a zužitkují je např. již při připravovaných červnových dětských rybářských závodech. Gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů nejen u vody a těšíme se na příští DRK…

Děkujeme p. M. Cepákovi za dlouhodobě zapůjčený projektor, který byl velkým zpestřením celé výuky.

Za DRK vedoucí: D. Hrbek, P. Klíma


 

Vzácná návštěva na naší klubovně...

 

Dne 19.dubna nás poctili svou návštěvou vzácní hosté, jak z Krajského úřadu Jihočeského kraje, paní  Ing. Hana Tůmová, Ph.D. – členka rady kraje, tak z Městského úřadu v Suchdole n.L., pan starosta Luboš Hešík, místostarosta p.Kronika a zastupitel p.Šlápota.

Na úvod jsme je seznámili se vznikem, historií a činností naší MO ČRS,z.s., náplní naší práce a počtech členů. Podělili jsme se o zkušenosti s naplňováním hlavních cílů, které máme jako rybáři ve svých Stanovách zakotveny. Také jsme poděkovali za spolupráci, kterou máme s Městským úřadem v Suchdole n.L., především při úklidu břehů pískoven před a po letní sezóně.

Místopředseda naší MO poté podrobně rozebral činnost na úseku práce s mládeží. Fotografie a naše internetové stránky, které dokumentovaly tuto činnost, byly vše vypovídající. Vzácné hosty pozval na konání rybářských zkoušek dětí a také na Dětské rybářské závody, které plánujeme letos opět uspořádat na rybníce v Hrdlořezích. Na závěr předal hostu z Krajského úřadu pamětní list na toto naše setkání a návštěva byla ukončena prohlídkou celého našeho areálu.

 

                                                                         Za výbor: Telařík V.