Brigády!


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!Od začátku roku každý člen, který bude chtít brigádnickou povinnost odpracovat, se musí o ni přihlásit. Pokud tak neučiní, bude se mít zato, že chce brigádnickou povinnost nahrazovat finančně. Vyzýváme proto všechny zájemce o odpracování brigády, aby se od začátku roku 2018 včas přihlásili v naší klubovně v úřední hodiny nebo u brigádnického referenta:

p. Tvrzický Josef, tel.: 606 400 417

Povinnost absolvovat brigádu má každý člen MO ČRS Suchdol nad Lužnicí ve věku 16-64 let. Tato povinnost vyplývá z § 4 odst. 2 pís d) a § 3 odst. 4 pís c) platných stanov ČRS.

Brigádnická roční činnost je odpracování 10 hodin, či finančním vyrovnáním 10 x 60Kč hod., tedy 600Kč.

Vstupující nový člen musí mít brigády 2, jelikož brigáda se odpracovává na rok dopředu, tudíž 10hod. v roce vstupu do MO a 10hod. na následující rok.

Možnosti a aktuální práce jsou v průběhu roku též vystavovány na webových stránkách, či na info-tabuli infocentra u ZŠ v Suchdole nad Lužnicí.

Osvobozeni od plnění brigádní povinnosti jsou:
- držitelé průkazky ZTP, ZTP-P, TP
- důchodci (starší 64 let)
- plně invalidní důchodci
- ženy.

  

MOŽNOST ODPRACOVÁNÍ BRIGÁD 2018

Volné práce ke splnění: měsíc duben - květen

  • Úklid areálu klubovny MO (1-2osoby, p. Klíma 720/186071)
  • Vyčištění betonových žlabů – klubovna MO (1-2osoby, p. Klíma 720/186071)
  • Obroušení oken a rámů - klubovna MO (2-3 osoby, p. Tvrzický 606/400417)
  • Nátěr oken a rámů(po broušení) - klubovna MO (2-3 osoby, p. Tvrzický 606/400417)
  • Odstranění kořenů a zarovnání zeminy podél plotu, cca 50m - klubovna MO (1-2 osoby, p. Tvrzický 606/400417)