Dopis na JčÚS ČRS České Budějovice

30.12.2010 09:24

 

  

Vážený pane inženýre!

 

  Na zasedání výboru MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí nám byl tlumočen Váš požadavek na odstranění – přemístění, informační tabule o rybářských revírech, od ZŠ T.G.Masaryka v Suchdole nad Lužnicí.

  Vzhledem k tomu,že tato tabule je instalována v Suchdole nad Lužnicí vedle turistického informačního centra (a zároveň vedle ZŠ),máme za to,že umístění této tabule je opodstatněné a plní svůj účel – informovat širokou veřejnost.Je pravdou ,že sice v minulosti došlo k poškození jedné z tabulí a tato se musela opravovat,ovšem tato věc byla zatím ojedinělá.Další věcí – jistě ne zanedbatelnou je,že se tato tabule nachází na pozemku základní školy,potažmo města a umístění této tabule je bezúplatné. Dále chci podotknout,že k umístění této tabule bylo nutno obstarat vyjádření dotčených subjektů(elektřina,plyn,atd.). MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí tato vyjádření obstarala a stálo jí to nemalé úsilí .Tabule byla poté postavena díky brigádnické činnosti našich členů.

  Stanovisko výboru MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí je tudíž odmítavé k odstranění této informační tabule a myslíme si ,že plní svůj účel informovat.Pokud budete trvat na demontáži této tabule,provedeme ji a uložíme u naší provozní budovy,kde bude do doby,než si ji JčÚS odveze (neboť je to jeho majetkem),případně nám dáte tip na její  vhodnější umístění.Chceme ovšem podotknout,že majitel pozemku,kde bude tabule případně umístěna,může také žádat úhradu,kterou zajisté  JčÚS s ním vyjedná ku prospěchu ČRS.

   Dále nám byl předán požadavek na aktualizaci e-mailových adres. K tomuto požadavku uvádím následující   : 

   Naše MO na JčÚS v minulosti několikrát zasílala  nové adresy ( naposledy společně s novým složením výboru MO počátkem r.2010). Přesto je  JčÚS zasílána elektronická pošta na bývalého jednatele pana Dr.Reisnera,jež svoji činnost ve výboru MO ukončil před  

2 léty. Nicméně Vám zasílám opětovně elektronické spojení na zástupce naší MO

 

               Jednatel           :   Telařík    Václav      javtelarik@tiscali.cz             tlf.  721 620 877

 

               Ryb.hospodář  :   Michalík  Ladislav   Michalikmmm@seznam.cz  tlf. 723 512 734 

 

     Závěrem mi dovolte , abych Vás ubezpečil,že vše co výbor místní organizaci ČRS  v Suchdole nad Lužnicí dělá ,činí v rámci svých možností jak nejlépe dovede a ku prospěchu rybářů .Doufám,že výše uvedené argumenty jsou natolik srozumitelné,že Vám osvětlily situaci.  V případě eventuálních dotazů mě prosím kontaktujte na výše uvedeném tlf.čísle.

 

 

 

                                                                                                S rybářským  pozdravem

 

                                                                                                      PETRÚV  ZDAR !

 

                                                                                                          Telařík Václav

                                                                                              Jednatel MO ČRS Suchdol n./Luž.