USNESENÍ - VČS

21.02.2014 21:19

USNESENÍ

na Výroční členské schůze místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí konané dne 15.února 2014 v Suchdole n.L. V restauraci „U Pávků“.

 

 

 

Přítomno : 86 členů místní organizace z celkového počtu 247 , tj. cca 34,8 %.

 

1. Výroční členská schůze schvaluje :

 

a.) Zprávu předsedy MO o činnosti za rok 2013 a návrh činnosti v roce 2014.

 

b.) Zprávu o hospodaření za rok 2013 a návrh rozpočtu na rok 2014.

 

c.) Předsedu MO ČRS pana Křivánka Jana st.,

Výbor MO ČRS ve složení : p.Duda F.,Herzog M.,Hrbek D., Klíma P.,Michalík L. ,Smolík Z.,Smolíková J.,Telařík V. . . Dozorčí komisi ve složení : p. Čupita, Šuster J.,Paďourek J.

 

d.) Delegáta MO na územní konferenci ČRS pana Telaříka Václava a jako náhradníka pana Dudu Františka + 1 člen MO(bez hlasovacího práva)

 

2. Výroční členská schůze bere na vědomí :

 

a.) Zprávu Dozorčí komise

 

 

3. Výroční členská schůze ukládá výboru místní organizace ČRS :

a.) Projednat a zapracovat náměty a připomínky vznesené na této Výroční členské schůzi do plánu práce na nejbližší výborové schůzi .Odpovědět na dotazy formou informace na internetových stránkách a ve vývěsní skříňce naší MO ČRS a pokud to bude požadováno tazatelem, tak osobně jeho přizváním na jednání výboru MO

 

b.)Vyslat delegáta + 1 člena MO na konferenci Jihočeského územního svazu ČRS

 

c.) zaslat JčÚV ČRS návrh na zvýšení zarybňovacího plánu na revíru Lužnice 10B

 

 

Hlasování : PRO 86 ; PROTI 0 ; HLASOVÁNÍ SE ZDRŽELO 0

 

 

USNESENÍ BYLO PŘIJATO Výroční členskou schůzí