RYBAŘENÍ NENÍ POUZE CHYTÁNÍ RYB

25.05.2011 19:32

    Činnost rybářů v Suchdole nad Lužnicí nespočívá pouze v chytání ryb na zdejších pískovnách,ale také se starají ve svém volném čase a bez nároku na odměnu,o čistotu břehů vod.  16.dubna  letošního roku  zorganizoval člen výboru MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí pan Duda brigádu,zaměřenou na úklid břehů  pískoven v Tušti,před rekreační a rybářskou sezónou.

Jedenáct rybářů si rozdělilo břehy pískoven,aby sebrali všechny odpadky,které zde zůstaly po rekreantech,ale i po rybářích.Výsledkem jejich činnosti bylo celkem  31 igelitových pytlů odpadků,které soustředili na místa,ze kterých je bylo možno odvézt.Samotná akce byla organizována ve spolupráci s městem Suchdol nad Lužnicí,které odpadky posléze odvezlo a ekologicky zlikvidovalo.

Právem jim patří naše poděkování, především panu starostovi Mgr.Mračkovi a pracovníkům města včele s panem Šubrtem.Nemohu opomenout firmu PN-servis pana Máčaly,jež na své náklady uhradil igelitové pytle potřebné pro sběr odpadků. Děkujeme všem,kteří se na této akci podíleli a především našim rybářům,kteří - jako každoročně, přispěli k lepšímu vzhledu pískoven v Tušti.

 

                                                                                                Výbor MO ČRS Suchdol n.L.