Dětské rybářské závody - vyhodnocení

25.05.2011 19:35

 

    Výbor MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí uspořádal v sobotu 14.5.2011,na počest památky pana Šerhakla, suchdolského rybářského  nadšence, který věnoval spoustu svého volného času rybám,rybářům a přírodě,dětské rybářské závody na rybníce v Hrdlořezích.

    Za všechny rybáře,položil v průběhu závodů předseda MO ČRS pan Křivánek Jan, kytici k jeho hrobu.

    Začátek závodů byl stanoven na 7.hodinu,ale prezentace probíhala již od 6.30 hod. Mladí rybáři,jichž se sešlo nakonec 19,soutěžili ve  dvou kategoriích – mladší a starší žáci.Soutěžilo se ve dvou kolech,kdy místa k lovu ryb si každý ze soutěžících sám vylosoval.Jedním bodem se hodnotil každý cm délky ulovené ryby.Bonusem + 100 bodů byl ohodnocen navíc úlovek tzv.ušlechtilé ryby(kapr,amur).

    Počasí nám přálo a za dopoledne, příjemě strávené v přírodě ,se celkem ulovilo 64 kusů ryb a rybiček. Z toho bylo 14 kaprů, 1 amur, 2 líni a 47 ks tzv. bílé ryby.

    Vítězkou v kategorii starších žáků se stala Kateřina MATĚJKOVÁ s 347 body,druhé místo obsadila opět „žena“ ZÁRUBOVÁ Tereza“ s 252 body a jako třetí skončil VOŘÍŠEK Petr, se získanými 227 body.Kategorii mladších žáků vyhrál MAROUŠEK Bohumil s 575 body, druhý se umístil WANG Sheng Ju – mezi kamarády“Kája“- žák 2.třídy suchdolské školy, se ziskem 448 bodů.Na třetí příčce skončil KŘIVÁNEK Jan nejml., jež dosáhl 266 bodů.Jedinou soutěžící„ženou“v této kategorii byla Blanka Alena TELAŘÍKOVÁ ,která se umístila na pěkném 8.místě se ziskem 30 bodů. Soutěžilo se také o největší ulovenou rybu,kdy zvítězil KOŠUMBERSKÝ Karel,který zdolal amura  - 59 cm velkého. Rybáři,kteří se umístili na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích byli oceněni pohárem,diplomem a věcnou cenou,stejně jako vítěz soutěže o největší ulovenou rybu.Ostatní závodníci byli oceněni drobnými věcnými cenami,které jistě uplatní při rybaření.

    Cenu si  taktéž odnesli ti rybáři,kterým štěstí nepřálo a do soutěže si nepřipsali ani bod. Ceny závodníkům předal starosta města Suchdol nad Lužnicí pan Mgr.Mraček Pavel a předseda MO ČRS Suchdol n./L. pan Křivánek Jan, za což jim patří dík.

    Výbor MO ČRS také děkuje všem sponzorům,jež tuto akci podpořili : městu Suchdol nad Lužnicí,truhlářství p.KOŠUMBERSKÝ, PN-servis p.MÁČALA, p.KŘIVÁNEK Jan a Rybářské potřeby - p.HANUS.  V neposlední řadě patří naše poděkování všem rodičům,kteří se svými dětmi prožili,jak všichni doufáme,pěkné sobotní dopoledne.Ocenění patří také všem,jež se podíleli na organizaci a zabezpeční akce,rozhodčím,paní Smolíkové a slečně Čuhákové za zabezpečení občerstvení,které bylo zcela v režii naší místní organizace a taktéž místostarostovi města panu Kronikovi,jež přišel závodníky povzbudit v průběhu samotné soutěže. 

                                        Tak příští rok nashledanou.               

 

                                                                                       Výbor MO ČRS Suchdol nad Lužnicí

 

Fotografie ze závodů naleznete v levých panelech - práce s mládeží.