Nový běh dětského rybářského kroužku !!!

25.09.2013 09:52

D Ě T S K Ý       R Y B Á Ř S K Ý      K R O U Ž E K

 

Dne 4.10.2013 opětovně zahájí  svou činnost dětský rybářský kroužek ,při  místní organizaci Českého rybářského svazu  v Suchdole nad Lužnicí.

První schůzka se uskuteční   v pátek 4.10.2013 v 15.30 hodin  na klubovně MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí – u hřbitova(bývalá ČOV).Všichni zájemci  o práci v tomto kroužku jsou vítáni – přihlášky budou vyplněny  na místě. Délka  první schůzky bude přibližně půl hodiny až hodinu a byla by  vhodná přítomnost rodiče,případně zákonného zástupce dítěte. Rodiče a děti zde budou informováni o obsahu schůzek,činnosti  kroužku a dále budou na ní dohodnuty další termíny schůzek  kroužku. Přibližně v únoru až březnu 2014 děti absolvují zkoušky, nutné pro vydání prvního rybářského lístku a činnost kroužku bude posléze v měsíci květnu až červnu 2014 zakončena Dětskými rybářskými závody.

                                                                                                              

                                                                                                     Za výbor MO ČRS v Suchdole n./Luž.

                                                                                                                Telařík V.(tlf.721 620 877)

                                                                                                                 Kubát L.