Co přinese rok 2014 rybářům v Suchdole nad Lužnicí ?

14.11.2013 19:15

Co přinese rok 2014 rybářům v Suchdole n.L. ?

V roce 2014 bude pro suchdolské rybáře finančně náročný,vzhledem k tomu,že územní konference JčÚS schválila nejen zvýšení cen územních (krajských)povolenek ,ale také zrušila povolenky místní. Z toho tedy vyplývá,že kdo jsi v loňském roce pořizoval místní povolenku za 850,-Kč ,respektive územní(krajskou) povolenku za 1300,-Kč, si v roce 2014 bude moci koupit pouze povolenku územní(krajskou) za 1400,-Kč.Podotýkám,že s tímto opatřením výbor naší MO od počátlku zásadně nesouhlasil.V měsíci květnu 2013 se tímto zabýval na svém jednání a zaslal JčÚV JčÚS ČRS písemě nesouhlasné stanovisko, včetně finančního vyčíslení ztráty,pokud k tomuto dojde a díky zdražení a zrušení místních povolenek ukončí svou činnost v ČRS řada členů. Dopis byl vyvěšen ve vývěsce ČRS u MěÚ a je k nahlédnutí u jednatele MO.Při každém osobním styku se zástupci Jihočeského územního výboru ČRS jsme intervenovali pro zachování místních povolenek a jejich nezdražování.Naše argumenty nepřesvědčily o nesprávnosti tohoto opatření a územní konferenci byl předložen tento výše uvedený ke schválení.Delegát naší MO – p.Telařík v diskusi vystoupil a snažil se zmobilizovat ostatní delegáty,aby nebyly zrušeny místní povolenky a nebyly i zvýšeny ceny.Kdy zvýšení cen povolenek ,při zrušení místních povolenek zasáhne převážně sociálně slabé a především důchodce,kteří zaplatí oproti r.2013 o 550 Kč více.Že toto opatření povede ještě k většímu úbytku členů a tudíž k finanční ztrátě a ne k zisku,jak se územní výbor mylně domnívá.Požadoval jsem, aby po roce byl vyhodnocen úbytek členů z důvodu tohoto opatření.Na závěr jsem konstatoval,že místní povolenky si berou převážně důchodci,kterým zdravotní stav a finance dovolují chytat ryby jen v místě.Pokud to bude schváleno,odměníme se těmto lidem za jejich dlouholetou práci v ČRS zdražením povolenek o tak velkou částku a některým vezmeme i zálibu ,na kterou finančně nedosáhnou.Řekl jsem ,že budu hlasovat proti zrušení místních povolenek a zvýšení cen územních(krajských)povolenek.Na toto mé vystoupení reagovali členové územního výboru p.Havelka,RNDr.Hladík a Ing.Koranda, že mé argumenty nejsou pravdivé,lidé si budou dále kupovat povolenky, že situaci v Suchdole n.L. znají a úbytek rybářů nebude tak velký.Dále konstatovali,že místní povolenky nemají všechny MO.V minulosti byly zřízeny proto,aby se počátkem 90- tých let místní organizace neosamostatňovaly. Další novinkou pro rok 2014 bylo v návrhu usnesení zavedení limitu 50 ks vyjmenovaných druhů ryb na jednu Územní roční MP povolenku.Po diskusi,kdy řada delegátů MO vyjadřovala své názory pro i proti bylo hlasováno o návrhu usnesení. A jak to dopadlo? Pozváno 15 členů JčÚV a 62 MO ČRS . Přítomno 15 členů JčÚV a 59 MO ČRS . . Přítomno 74 delegátů = účast 96,1 % , kdy každý člen JčÚV má jeden hlas(tudíž celkem 15 hlasů),stejně jako každá MO má také pouze jeden hlas.Podotýkám,že tento způsob je ovšem v souladu se Stanovami a jednacím řádem ČRS .

Pro usnesení : 45 hlasů Proti : 17 hlasů (včetně MO Suchdol n.L.) Zdrželo se : 4

Takže v roce 2014 budou platit ceny a druhy povolenek jak je uvedeno v tabulce.Bohužel.Chci všechny naše členy ubezpečit,že výbor naší MO udělal maxim pro to,aby místní povolenky zrušeny nebyly a stejně, aby se nezdražovaly povolenky územní(krajské).

A závěrem ještě informace :Výběr sumářů (povolenek) za r.2013 proběhne 11.ledna 2014 od 10 do 12 hodin v restauraci „U Pávků“ a Výroční členská schůze MO ČRS v Suchdole n.L. se bude konat 15.února 2014 v 10 hodin tamtéž.

Za MO ČRS Suchdol n.L.

Telařík Václav