BRIGÁDA - POZVÁNKA

20.03.2013 15:28

P  O  Z  V Á  N  K A         P  R  O       R  Y  B  Á  Ř  E

B  R  I  G  Á  D A

       MO ČRS Suchdol n. Luž. pořádá ,jako každoročně,  v sobotu  6.4.2013 úklid břehů pískoven a okolí  v Tušti.

Sraz je  v 8.00 hodin na parkovišti vedle restaurace „U Pískovny“ ( pan  Čechal). Zde se hlaste u pánů Dudy či Herzoga(brigádničtí referenti MO),kteří  tuto akci organizačně  zabezpečují. S sebou si vezměte pracovní rukavice,případně bodce na napichování papírů.

       Zveme všechny své členy ke splnění si své brigádnické povinnosti.

                                                                                

                                                                          Za výbor MO ČRS v Suchdole n.L.

                                                                                                 Telařík  V.