29.12.2014

04.01.2015 17:36

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 29.prosince 2014

Přítomni : Hrbek,Klíma,Michalík,,Smolíková,Telařík

Omluveni : Paďourek,Duda´,Smolík´,Herzog´

DK : Šuster

 

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na posledním jednání výboru MO ČRS v r.2014.

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,všechny úkoly splněny.

Zápis z minulé výborové schůze a program jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí - - seznámil přítomné se zápisem č.10/2014 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS podrobně výbor seznámil s jednáním XIV.Sněmu ČRS v Praze dne 22.11.2014,kterého se jako delegát účastnil a předal materiály,které na sněmu obdržel.Povinnost zaplatit členství se posouvá z konce února na konec dubna daného roku. . - revír 421098 Malše 6 (nádrž Květoňov) v minulosti pstruhový revír.Od 1.1.2015 na tomto revíru platí územní mimopsruhové povolenky Jč.ÚS,celosvazové mimopstruhové povolenky ČRS a územní pstruhové povolenky JčÚS při dodržení bližších podmínek rybolovu pro tento revír. . pí.Smolíková – obdržela žádost o převod členství do naší MO ČRS p.Hawle G.,Strejček M. - předložila výboru ke schválení . Výše jmenovaní byli jednohlasně schváleni za členy naší MO ČRS. . - předložila výboru návrh rozpočtu na r.2015.K danému rozpočtu se vyjadřovali postupně všichni členové výboru,podávali návrhy a doplnění jednotlivých položek.Vzhledem k navyšování cen za násady,krmení byl projednán návrh rozpočtu jako schodkový.Schodek bude čerpán z rezervy,jež máme na účtu.

Úkol č.43 – Zpracovat návrh rozpočtu na r.2015 jako schodkový do maximální výše 30 tis. Kč.

p.Klíma - zavedeno osvětlení do vybudované pergoly

p.Michalík – rozebral systém brigádnické činnosti našich členů,případně ostatních rybářů beroucích si hostovské povolenky u naší MO,byl projednán a schválen ceník všech povolenek.

p.Telařík - výběr povolenek proběhne 10.1.2015 od 10 – 12 hodin v Restauraci „U Pávků“.

Výbor se sejde na místě v 9.30 hodin.Účast členů výboru nutná – brig.referenti,hospodář,po- kladník.Místo je zajištěno a domluveno s majitelem restaurace. . - byla podána žádost o dotace na činnost Dětského rybářského kroužku v r.2015 u Města Suchdol nad Lužnicí ve výši 9 t. Kč. Vyjádření zatím nemáme.

- požádal všechny o podklady pro zpracování zprávy na VČS - vedoucí RS,ryb.hos- podář,pokladní zpracuje samostatnou zprávu s návrhem rozpočtu,který bude předložen VČS ke schválení,předseda Dozorčí komise zpracuje samostatnou zprávu,kterou sám přednese.

Úkol č.44 – zaslat požadované podklady jednateli – jednotliví členové výboru do 15.1.2015 a požadované zprávy (účetní ) předložit výboru ke schválení do 23.1.2015 + zprávu DK.

-VČS proběhne 14.února 2014 v 10 hodin v restauraci „U Pávků“,sál zajištěn.

Jč.ÚS ČRS informován a patrně vyšle na jednání svého delegáta.

p.Michalík – informoval výbor o způsobu úhrady nájmu pískovny v Tušti – malá.Toto bude přeúčtováno Jč.ÚS ČRS.

- závěrem popřál všem vše nejlepší,hodně zdraví a rybářských úspěchů do nového roku 2015.

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 23. 1. 2015 v 18 hodin na klubovně.

 

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav                                 Předseda organizace : Michalík Ladislav