20.11.2015

23.11.2015 09:41

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 20.listopadu 2015

Přítomni : Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Hrbek,Smolík,

DK : Šuster

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvá úkol č.35/15.

Zápis z minulé výborové schůze bez připomínek.Program jednání byl stanoven.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta - byla předána dle kompetencí jednotlivým členům výboru . - informoval o stavu krmení,jeho uhrazení a rozvozu

- provedl kontrolu bazénu a čerpadla,které nečerpalo – závadu odstranil

- zjištěno,že do bazénu chodí vydra,která zde loví – budou nutná opatření.Všechna opatření,které jsme v minulosti podnikli byla neúčinná,neboť se vždy vydra vrátila a v podstatě „vybrala“ rybu z oválu.

pí.Smolíková – podrobně informovala o průběhu a výsledku prověrek hospodaření naší MO v Boršově n.Vlt. Výsledek - bez schodků a přebytků,daně zaplaceny správně.

- naše MO obdržela 6 knih,kterými bude možno ocenit aktivní členy naší MO a jubilanty.

p.Šuster - informoval o činnosti DK a o způsobu vyřešení členů naší MO K.Š,P.Š. . - PC zatím není opraven

- vyjádřil se k problematice vydra na ovále a informoval přítomné,že je možno instalovat ohradník,který zabezpečí ochranu ryb v ovále a přitom vydru neohrozí na životě,jen ji to odradí od lovu v této lokalitě a vydra se zde nebude vracet.Investice by nebyla veliká – okolo 4 tis.korun a určitě by se vyplatila.Konkrétní návrh by předloží na příštím jednání výboru.

p.Klíma - uklizeny břehy pískovny Halámky sever – 10 pytlů odpadu ekologicky zlikvidováno ve spolupráci s firmou Lassesberger.

- podrobně informoval o průběhu a výsledku lovení na našich rybnících,kdy se celkem slovilo 15 q ryb. Povedlo se nám odchovat i štiku v délce cca 30 cm,bílou rybu a též candáta.V chovu štiky a candáta budeme dále pokračovat,ovšem chce to aktivitu při „schánění“ krmení pro dravce.Všechny odlovené ryby byly vysazeny do revírů Lužnice 10A a 10B.

- informoval o průběhu prověrek,kdy byla kladně hodnocena snaha naší MO o odchov dravé ryby – štiky a její následné vysazení do revíru.

- potvrdil informaci předsedy o stavu a nákupu krmení.Jeho rozvoz k jednotlivým správcům rybníků má zajištěn na sobotu 28.11.2015.

- informoval o činnosti DRK , kdy v letošním roce projevilo zájem o činnost v tomto kroužku celkem 16 dětí,převážně mladším žáků.Věnují se jim společně s p.Hrbkem,při prověrkách obdrželi některé materiály,jež využijí pro činnost DRK.

p.Telařík - informoval o svém jednání se starostou města.Pan starosta informoval jednatele,že v návrhu je vybudování cykl.stezky okolo naší klubovny.Jednatel byl ubezpečen,že v návrhu je počítáno s povolením vjezdu vozidel pro potřeby MO ČRS(lovení,výbory,DRK,brigády).Dále jaednatel pana starostu informoval o činnosti naší MO,členské a o požadavku podpory činnosti Dětského kroužku,ve stejném rozsahu jako v letošním roce.

Pan starosta nadnesl případnou možnost využití dotací na činnost ČRS. Jednatel jej informoval,že by rybáří přivítali vybudování základny pro činnost Dětského rybářského kroužku v Hrdlořezích.

- Výběr povolenek stanovil na sobotu 9.ledna 2016 od 10 – 12 hodin v restauraci „U Pávků“, termín VČS na 20.2.2016, sobota, od 10 hodin v restauraci „U Pávků“ - s přihlédnutím k volným termínům

Příští výborová schůze se uskuteční v úterý 22.12. 2015 v 17 hodin na klubovně .

 

Zapsal : Telařík Václav                 Předseda organizace : Michalík Ladislav