09.10.2015

19.10.2015 10:04

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 9.října 2015

Přítomni : Duda,Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Hrbek,Smolík,

 

Předseda MO pan Michalík přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze.

Zápis z minulé výborové schůze a program jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Michalík – došlá pošta - byla předána dle kompetencí jednotlivým členům výboru - - seznámil a rozebral zápis č.8/2015 ze sasedání JčÚV JčÚS ČRS . - prověrky naší MO jsou stanoveny na 9.11.2015 v Boršově n.Vlt. - účast : pokladní,hospodář, ved.RS,člen přejímkové komise MO ad.3.) p.Michalík – informoval,že společně s hospodářem na pískovně v Tušti udělali místa k výtěru candáta a okouna . . -bazének u klubovny vyčistil a připravil na možné komorování ryb . . - zmínil se o brigádnické činnosti – potřebuje alespoň 2 brigádníky na práce

Úkol č.31/15 – zajistit min.2 lidi na brigádu – úkoly vydá p.Michalík - p.Duda do 30.11.2015

- obecně informoval o nasazování ryb do pískoven – podrobnosti uvede hospodář bude novému hospodáři nápomocen při lovení našich rybníků,aby mu vše ukázal a předal . . - někdo nám poškodil informační mapu u klubovny – navrhl,předat tento poznatek kraji a oslovit jej,zda-li by neměli náhradu.

Úkol č.32/15 – na prověrkách informovat o situaci a zjistit další možnosti eventuální náhrady – p.Klíma do 20.11.2015 -

p.Duda – informoval o brigádnické činnosti,proveden úklid břehů pískoven v Tušti,sezbíráno celkem na malé pískovně 3 velké pytle a na velké 10 velkých pytlů.Vše bylo po dohovoru s městem odvezeno a ekologicky zlikvidováno.Brigády proběhly 19. a 26.9.2015.

pí.Smolíková – podána žádost na město o dotaci na činnost Dětského rybářského kroužku na příští rok 2016 ve stejné výši jako letos

- připravuje doklady na prověrky,pracuje v systému LIPAN .

- informovala,že se na ní často obracejí členové i“hosté“ s různými dotazy i ohledně vracení hostovacích povolenek,kdy neznají své povinnosti.

p.Klíma - provedena brigáda na rybníce v Hrdlořezích(cesta) - hotovo

- informoval podrobně o školení hospodářů a je domluven s technikem ohledně násady

- informoval podrobně o nasazování revíru Lužnice 10B jednotlivými druhy ryb(K,Pd)

- lovení proběhne 24.10.,sraz v 7 hodin na klubovně,technika a brigádníci zajištěni

Úkol č.33/15 – informovat o průběhu a výsledku lovení výbor – p.Klíma do 20.11.2015

- dětský ryb.kroužek zahájí činnost 16.10.2015 na klubovně – povede p.Hrbek,Klíma

p.Telařík – podrobně informoval o jednání územní konference ,které se zúčastnil 6.10.2015 v Č.Budějovicích.Příští konference bude v červnu 2016.Jč.ÚS ČRS pošle do konce roku 2015 do MO vše co bude tato konference projednávat,aby byli členové o tomto informováni na VČS a delegát MO prosazoval většinový názor členů MO,případně náměty a doplňky do Bližších pod.rybolovu.

- informoval o odebrání povolenek členům naší MO p. K.Š, P.Š – oznámení došlo 1.10.2015, předáno předsedovi DK dne 2.10.2015 k řešení

Úkol č.34/15 – informovat výbor o způsobu vyřešení – p.Čupita do 20.11.2015

- nutno stanovit inventůrní komisi a k 31.12.2015 provést inventariraci.Navrhl komisi ve složení předseda p.Mgr.Kouba,členové :p.Duda,Klíma P. - výbor tuto komisi jednohlasně schválil.

Úkol č.35/154 -provést inventarizaci cenin,pokladny,hotovosti a majetku u MO k 31.12.2015 ,o výsledku informovat výbor v lednu 2016 s návrhy na opatření - Mgr.Kouba do ledna 2016

 

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 20.11. 2015 v 18 hodin na klubovně .

 

Zapsal : Telařík Václav                           Předseda organizace : Michalík Ladislav