05.04.2013

09.04.2013 17:48

 Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané  5.dubna 2013

 

Přítomni   : Křivánek J.,Michalík L.,Smolíková J.,Herzog M.,Hrbek D., Telařík V,Duda F.,Čupita M.

Omluveni : Šuster J´.,Smolík Z.´,

              

         Předseda  MO přivítal všechny  na jednání  výboru MO ČRS

ad.1.)p.Telařík –kontrola zápisu z minulé výborové schůze  trvají úkoly č.46 – trvá část-(odstranit jím uměle vybudované stavby),č.8,č.11 –brigáda odvolána z důvodu špatného počasí,úkol trvá.Pan Křivánek předal pytle na odpad od města,stejně p.Telařík od p.Ing.Kepra(ČRS)a p.Máčaly (PN servis) panu Dudovi.tyto budou využity při sběru odpadků kolem pískoven.

     Zápis z minulé výborové schůze byl schválen  bez připomínek.

ad.2.) p. Křivánek  - došlá pošta –  byla předána členům výboru MO dle jejich kompetencí                                                                                    ad.3.) p.Duda – odvolal brigádu na 6.4. z důvodu nepříznivého počasí.Na příště požaduje ponechat tuto oblast na brigádnických referentech,oni si tuto činnost sami zabezpečí,včetně informovanosti rybářů viz.článek v SZ. Výbor toto vzal na vědomí,nebude jim do této činnosti zasahovat,bude jen brig.referentům dávat podněty k brig.činnosti – co se kde musí udělat.

           pí Smolíková – nájmy rybníků a Halámek,daně – zaplaceno.Na klubovně byla provedena revize komínu a jeho vyčištění – zaplaceno.Zaslala na kraj peníze za čl.známky – přeplatek bude vrácen MO.

          p.Hrbek – informoval Jč.ÚS ČRS v Boršově n.Vlt.,že naše MO považuje uložení blokové pokuty úřadem v Třeboni, za porušení Bližších podmínek rybolovu, p. Mlnaříkovi za dostačující a navíc p.Mlnařík sám rezignoval na funkci ve výboru MO.I-net - stránky jsou průběžně aktualizovány.

         p.Michalík – lovení bazénu proběhlo 12.3. – vydra nám jej vybrala –sloveni jen amuři-vysazeno do rybníků.Bazén byl vyvápněn.Je objednána násada u Ryb.Nové Hrady včetně štiky (Š-0).Násada bude vysazena až ji přivezou do rybníků.

                            - informoval podrobně o školení hospodářů v N.Bystřici,jehož se zúčastnil.

                            - na pískovně Tušť velká zjistil kormorány – sezbíral 13 kg uhynulých ryb(převážně cejnů),škodu zdokumentoval a informoval Jč.územní svaz – škoda nám zaplacena nebude,kormorán není již zákonem chráněn.Vše je na našich I-netových stránkách

                            -Krajský úřad požaduje zaslání dokumentů k vodám,jež máme v nájmu :“Hodnocení rizik ekologické újmy a finančního zajištění“ – tyto vyplnil a zaslal na Krajský úřad p.Ing.Klimentovi.

         p.Telařík – na I-netu se vyskytly urážející a vulgární příspěvky na adresu naší MO – tyto byly smazány.Na stránkách je na toto upozorňováno.

                          - DRK pokračuje,plánuje dětské závody na 25.5.2013 na rybníce v Hrdlořezích. Zkoušky proběhnou 18.dubna v 15.45 na klubovně

Úkol č.13.- zajistit zkoušky dětí dne 18.4.2013 včetně zkoušejícího a člena RS – do 18.4.p.Telařík

                          -proběhlo jednání Jč.ÚV ČRS s městem a majiteli pískovny  Tušť-malá,ohledně jejího údajného znečištění.Zatím nám nic nepřišlo,my jsme nebyli účastníky,ovšem údajně zde  bylo objasněna příčina.Bylo konstatováno,že k úhynu ryb nedošlo,ekologická škoda nevznikla.

         p.Křivánek – byla sepsána předběžná smlouva na nájem malé Tušťské pískovny – obnovena smlouva stará,vzhledem k přečíslování parcel.Majitelé jsou nakloněni tomu,aby smlouva pokračovala s naší MO ČRS a rybáři zde hospodařili.Ze strany města bude postupováno ,dle předpisů a zákonů.

                              - podrobně informoval o rybníce v Boru ,možnosti jeho nájmu,o jeho stavu a dalším možném využití.Měl by se tam ještě podívat hospodář a vyhodnotit perspektivu hodpodaření na něm.

Úkol č.14 – zhodnotit možnost nájmu rybníka v Boru a návrh předložit výboru 17.5.-p.Křivánek

                             

                    

Příští výborová schůze se uskuteční  v pátek   17.5..2013  v 18 hodin na klubovně.

   

          

 

Zapsal  :  Telařík Václav                                                Předseda organizace  :  Křivánek  Jan