04.04.2014

07.04.2014 17:26

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 4.dubna 2014

 

Přítomni : Hrbek,Křivánek,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Duda,Klíma,Paďourek,Šuster

Hosté pozvaní : Mgr.Kouba,Krása,Mikeš,Kocina

 

Předseda MO přivítal všechny na jednání nového výboru MO ČRS .

ad.1.)p.Telařík – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkol č.10/14 trvá a realizuje se 5.4.14´

Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen bez připomínek.

ad.2.)p.Křivánek – došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí

- seznámil přítomné se zápisemč.3/2014 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS

ad.3.)p.Křivánek – informoval o skutečnosti,že naší MO bylo městem kladně vyřízena žádost o pronájem nádrže v Hrdlořezích,dokumenty zatím ještě oficiálně nedošly.

- brigáda na úklid břehů pískoven bude 5.4.2014

p.Michalík - informoval o školení jehož se účastnil 19.3.14 ´ve Veselí n.L.

- byla schválena naše žádost o navýšení zarybňovacího plánu na Tuštské pískovny o pstruha duhového a dále byly vystaveny nové dekrety na revíry Lužnice 10 A a 10 B.MO má novou povinnost hlásit 14 dní předem výlovy svých rybníků technikovi ÚS p.Markovi.

- do našich rybníků byla zakoupena a vysazena štika,stav vody na chovných rybnících je špatný,neustále je sleduje.Rybník ve Dvorech,pokud nebude voda,se nebude nasazovat.Kapr bude dán do rybníků až se zvýší stav vody.

pí.Smolíková - systém LIPAN není funkční,neustále jsou s ním problémy.Přišly přihlašovací kódy do tohoto systému,ale potíže přetrvávají .Navrhla provést školení všech uživatelů naší MO – má domluveného školitele,s nímž to domluví. Od 1.1.2015 by měl být systém Lipan využíván všemi organizacemi v jihočeském kraji.

Úkol č.13/14 – domluvit termín školení na 18.4.2014 v 17.30 hodin na klubovně.Povinně se zúčastní p.Herzog,Smolík,Michalík,Hrbek,Telařík,pí.Smolíková - do 18.4.2014 pí.Smolíková

* v polovině března předala podklady pro zpracování daní a v týdnu 7. - 11.4. by měly

být hotovy ,v tomto týdnu vše předá na FÚ Třeboň,předpokládá 7.4.2014

Úkol č.14/14 – předat na FÚ daňové přiznání do 20.4.2014 pí.Smolíková

-bylo provedeno vyčištění komínu a kontrola – nutná výměna roury u kamen(propálené)

Úkol č.15/14 – zakoupit a vyměnit roury u kamen na klubovně – do 1.9.2014 p.Křivánek

p.Smolík - informoval o průběhu školení RS,kde je nespokojenost p.ing.Kepra s výkonem činnosti člena naší RS p.Krásy – předložen dopis od p.ing.Kepra včetně přílohy.Po diskusi ,kdy se vyjádřil i p.Krása výbor konstatoval,že nedostatky jsou u p.Krásy v administrativní sféře,která se již nebude opakovat.Výbor konstatoval,že v praktické činnosti a výkonu funkce není u pana Krásy problémů a bylo by velkou škodou,kdyby skončil.Sám p.Krása se vyjádřil v tom smyslu,že chce dále vykonávat tuto funkci.Výbor jednohlasně podpořil sestrvání p.Krásy v RS.

Úkol č.16/14- napsat nesouhlasné stanovisko k návrhu na zrušení člena RS –do 15.4.14´p.Telařík

p.Telařík – dnes úspěšně zakončili DRK zkouškou děti – Dvořák,Mandát V +M,Mik,Miková,Tesař,

Němec,Šantroch,Hadač – výbor jednohlasně schválil jejich členství v naší MO.DRZ budou 31.5.2014 v Hrdlořezích,pokud bude dostatek vody.Požádal hospodáře o vysazení tržní ryby,před DRZ.

- Byly projednány nabídky na vybudování pergoly v areálu klubovny. Nabídky předložili

p.Mikeš(Tušť) a p.Číhal(Štěpánovice).Výbor schválil zadání p.Mikešovi,(cenově výhodnejší).

- zaslal dopisy k odstřelu kormorána – přišlo potvrzení,že tam budou zahrnuty i revíry Lužnice 10 A ,10 B.

Příští výborová schůze se uskuteční v pátek 2.5. 2014 v 19 hodin na klubovně.

 

 

Zapsal : Telařík Václav                                                        Předseda organizace : Křivánek Jan