02.05.2014

07.05.2014 12:25

    Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí

konané 2.května 2014

 

Přítomni                : Duda,Hrbek,Michalík,Smolík,Smolíková,Telařík

Omluveni              : Klíma

DK                        : Šuster

Hosté  pozvaní      : Mgr.Kouba

  

    Jednatel MO  přivítal všechny  na jednání  výboru MO ČRS se vzpomínkou na zesnulého předsedu pana Křivánka .

ad.1.)p.Telařík  – kontrola zápisu z minulé výborové schůze ,úkol č.15/14 trvá odpovídá p.Klíma

        Zápis z minulé výborové schůze a program dnešního jednání byl schválen  bez připomínek.

ad.2.)p.Telařík – došlá pošta – předána členům výboru dle jejich kompetencí v průběhu měsíce,pošta je nyní přesměrována na adresu MO  a jednatele

ad.3.)p.Michalík  - předal jednateli a pokladní dokumenty  předsedy MO ČRS                                     .

                              -    stav vody na rybnících je nepříznivý a voda chybí,navrhl zvážit konání dětských závodů,případně omezit prostory k chytání ,pouze ze strany od výpustě.Po diskusi bylo výborem jednohlasně schváleno konání těchto závodů v omezeném prostoru jen ze břehu od výpustě,ovšem pokud se podmínky ještě nezhorší.Rozděleno zabezpečení jednotlivých úkolů na DRZ dne 31.5.2014

Úkol č.17/14 – Občerstvení pro závodníky – pí.Smolíková,rozhodčí – p.Smolík,ceny ,organizace a pozvání hostů – p.Telařík  - do 30.5.2014

                              - o rybník Janochů se bude starat p.Hadač – již dostal instrukce + krmení

         pí.Smolíková – došlé faktury jsou zaplaceny(násada,I-net,),daňové přiznání bylo podáno na FÚ

         p.Duda – proběhla brigáda a byly uklizeny břehy pískoven v Tušti – sezbíráno 16 velkých pytlů, 2 pneumatiky – ve spolupráci s městem byl odpad odvezen k ekologické likvidaci.

         p.Smolík – člen RS p.Krása zřejmě ukončí svou činnost.Byl dotazován hospodářem na povolení k vjezdu pro členy RS potřebné pro výkon kontrolní činnosti.

Úkol č.18/14 – Zajistit povolení k vjezdu pro členy RS – p.Smolík do 26.5.2014

         p.Hrbek – informoval o stavu I-netu naší MO,o systému LIPAN

         p.Telařík – je nutno nahradit předsedu a budeme postupovat dle Stanov ČRS § 20,odst.2 – kdy bude předsedu zastupovat místopředseda p.Hrbek do doby zvolení nového předsedy. Je nutno aktualizovat doručovací adresy a podpisové vzory v bance,na poště a informovat město, JčÚV ČRS a dále v tomto duchu aktualizovat I-netové stránky naší MO.

Úkol č.19/14 – aktualizovat podpisové vzory,doručovací adresu MO ČRS a informovat všechny dotčené organizace a orgány – p.Telařík do 26.5.2014

                 - spravováním klubovny s případným zapůjčovaním byli pověřeni p.Duda,Klíma,jež budou preferovat členy naší MO a jen těm,kteří budou zárukou toho,že nebude docházet k poškozování zařízení.Po diskusi byly stanoveny podmínky zápůjčování – mají u sebe p.Duda,Klíma.                            .               - navrhl do budoucna p.Michalíka, aby tento pomáhal s výdejem povolenek pokladní.Výbor jednohlasně schválil.                                                                                                                         .. Bude nutno hledat vhodného člověka na funci předsedy,přpadně ryb.hospodáře.dále formu uctění památky p.Křivánka – úkol pro všechny členy výboru.Tato otázka bude projednávána v červnu.

                    - navrhl svolání neformálního jednání zástupců  výboru MO,města,RS,PČR  a majitelů pískovnen před turistickou sezonou.

Úkol č.20/14 – zorganizovat jednání a pozvat výše uvedené zástupce  p.Telařík  do 30.6. 2014

 

Příští výborová schůze se uskuteční  v pátek  26.5. 2014  v 19 hodin  na klubovně.

  

 

 Zapsal  :  Telařík Václav                Místopředseda organizace  :  Hrbek David