MOŽNOST ODPRACOVÁNÍ BRIGÁD 2018

Volné práce ke splnění: měsíc: říjen

  • Vyčištění betonových žlabů – klubovna MO (1-2osoby, p. Klíma 720/186071)
  • Úklid areálu klubovny MO - (2 osoby, p. Tvrzický 606/400417)
  • Obroušení oken a rámů - klubovna MO (2-3 osoby, p. Tvrzický 606/400417)
  • Nátěr oken a rámů(po broušení) - klubovna MO (2-3 osoby, p. Tvrzický 606/400417)

 

!Změna doby lovu pro rok 2018!

V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.

Pokud chcete, opravte si doby lovu v RŘ vydaném na období 2018-2019, str.3.

oficíální stránky MO ČRS Suchdol nad Lužnicí, z.s.

Ceník povolenek 2018

Ceník členství 2018

Úřední hodiny 2018

Hostovací povolenky můžete zakoupit u p. Hanuse. Více informací viz. níže uvedený odkaz.

www.jezarko.cz/