Brigáda MO Suchdol nad Lužnicí 2024

 

Info: Josef Tvrzický tel. 606 400 417

20. dubna 2024 

sraz v 09:00 hodin na klubovně MO ČRS

 

po ukončení programu ČS bude možno vyzvednout povolenky k lovu ryb na rok 2024

Výběr povolenek za rok 2023 a možnost uhradit povolenky nové

MO ČRS Suchdol nad Lužnicí, z.s. informuje členy, že jednou z povinností a podmínek k vydání povolenky k lovu na následující rok je včasné odevzdání řádně vyplněné povolenky za uplynulý rok 2023. U povolenek s roční platností je to tedy termín do 15. 1. 2024. Možnost odevzdat tyto povolenky a zároveň uhradit nové (vč. členství, popř. brigády) budete mít na klubovně organizace ve dnech: pátek 12. 1. 2024 od 18.00 do 21.00 hodin a sobota 13. 1. 2024 od 10.00 do 17.00 hodin. Upozorňujeme, že podle nového systému RIS (Rybářský informační systém) budou za pozdní odevzdané povolenky uloženy vysoké sankce s možností nevydání povolenek nových! Váš výbor.

 

vyšlo v Suchdolském zpravodaji...

Petrův zdar! Písek přesýpacích hodin roku 2023 neomylně vrství jejich spodní hromádku a již málo zásob zbývá v té horní. Strýček Nový rok už se chystá obsah znovu obrátit, ale než se tak stane, užijte si pohodu, klid, nasajte atmosféru a vůně těchto přátelských dní i večerů zářících svíček. Přejeme Vám krásný advent.

Novinky a některé informace pro členy

Vážení čtenáři, dovolte nám úvodem touto cestou přednostně informovat naše členy o některých novinkách, které čekají na všechny svazové rybáře napříč organizacemi celého ČRS v nadcházejícím roce. Nejvýraznější změnu čeká kompletní elektronická evidence všech členů, funkcionářů, prodeje povolenek a jiných administrativních záležitostí. Celý svaz totiž přechází ze zastaralého informačního systému (IS Lipan) na zcela nový společný RIS (Rybářský informační systém). Pozorný rybář o této změně jistě slyšel, popř. ještě mnohokrát uslyší. Do svých údajů tohoto systému bude mít možnost nahlédnout osobně každý člen, který o to bude mít zájem a dokončí vlastní registraci. Systém samotný by měl zrychlit, zpřehlednit a zlepšit procesy právě ve vztahu rybář (člen) – organizace – svaz. V současné době všechny organizace RIS již využívají a odstraňují se případné vzniklé závady. Nechceme však dnes prostor v Suchdolském zpravodaji zneužívat jako medium předávání informací pouze cílové skupině lidí (našim členům), ale alespoň je krátce motivovat k účasti na připravovanou únorovou členskou schůzi, kde se o všech novinkách (a není jich málo) dozvědí mnohem víc přímo od kompetentních osob. Ještě zmíním neveselé, ale nevyhnutelné zvyšování cen povolenek (např. krajská Jč. z 1800 Kč na 2200 Kč), které by měly přejít z tvaru klasické „harmoniky“ na složitelný formát A4 a změny, které přinese nový rybářský řád. Odpadá také vylepování známek za uhrazené členství do legitimací. Pro některé rybáře určitě trochu smutný fakt, jelikož členské známky považovali tak trochu za osobní sbírku. Předběžné datum této hromadné schůze je 17. 2. 2024. Chceme se pokusit naše členy neokrádat o rodinný či domácí čas poobědních siest a po mnoha letech tak schůzi uskutečnit až v odpoledních hodinách (14:00). Přesné informace budou určitě včas zveřejněny.  Jsme si vědomi investic a nároků našich rybářů, které mají při placení nových dokladů k rybolovu. Pro nás je přechod na nový systém též velkou neznámou (pouhá 2 online školení), ale budeme se snažit členům maximálně vyhovět, najít adekvátní řešení a stanovit dostatečný počet úředních hodin. Žádáme však naše členy o toleranci a shovívavost.

Výlovy a zarybňování revírů

Podzim shodil stromům jejich šat, teplomilné ptactvo odtáhlo v hejnech do dalekých krajin a rybáři vypustili rybníkům poctivě nastřádanou vodu. S velkými obavami čekali po tropickém létě na okamžik, kdy se v lovištích ukáže (v horším případě neukáže) pohyb zlatých šupinatých kaprů i jiných druhů ryb. Mohli jsme si oddychnout, rybníky v Hrdlořezích a rybník ve Dvorech nás na přelomu měsíců říjen – listopad při výlovech nezklamaly. Nejenže ustály letní vedra, ale vyhrály i boj s odvěkým nepřítelem – vydrou říční. Do revírů (pískovny Tušť a řeka Lužnice) v naší péči tak tradičně putovala kapří obsádka o váze 1400 kg a 80 ks slušných candátů, kteří nám dělají radost, troufnu si říci, již každoročně. Pronajatý rybník na Fackách nám letos ukázal opačnou stranu mince a bez nadsázky si název této části obce opravdu stojí za svým. S absolutní dominancí na něm vyhrála divoká příroda a vzala si bohatství, které sama kdysi vytvořila. Nezbývá než pokorně přijmout porážku s dodatkem, že jsme tento fakt očekávali a přizpůsobili hospodaření na této lokalitě minimální možnosti ztrát. Přišli jsme však o generační hejno krásných okounů a onu naznačovanou facku jsme opravdu schytali. Každá karta má však vždy rub a líc. Radost máme tedy naopak z Janochů rybníku, který prošel dlouho potřebnou revitalizací, kterou město v letních měsících na vlastní náklady zrealizovalo (informace a článek SZ 9/2023). Tato srdcová vodní plocha se tak po dvou letech „vrací do hry“. V současné době rybník pozvolna natéká a těšíme se na jarní obnovu života v něm. Celkově výlovy našich malých vod hodnotíme jako úspěšné a jsme rádi, že jako neprodukční organizace alespoň malou částí přispíváme k zarybňování revírů. Samozřejmě nechceme z revírů dělat pouhé „kaprodromy“, ale vyvážené funkční vodní kultury. Mimo násad kapra letos pískovny obohatilo i 600 kg krásných línů, pstruh duhový, štika obecná, candát obecný, okoun říční, cejn velký, úhoř říční, potravní druhy ryb aj. Řeka Lužnice pojala všechny násady reofilních (říčních) druhů ryb, kapry, líny a v tomto roce se do naší krásné řeky vrátila k naší radosti i parma obecná! Na zveřejnění kompletních počtů násad je ještě brzy, čekáme na tabulky sousední MO Třeboň, která s námi sdílí péči o sdružené revíry. Ty, které to opravdu zajímá, odkážu na naše informační tabule, klubový internet či opět na účast při únorové členské schůzi. Pokud zima dopřeje přírodě, zejména té pod vodní hladinou, potřebný klid, věřím, že do nové sezóny budou naše sportovní revíry velmi slušně zarybněny.

Činnost a mládež

Jestliže se říká „To nejlepší na konec.“, dnes to platí dvojnásob. O všech akcích s dětmi, ať se jedná o činnost kroužku, dětské závody, kulturní akce nebo výlety, informujeme rádi a včas nejraději právě i prostřednictvím místního zpravodaje. U kulturních akcí se ještě pozastavím. Za poslední dva roky jsme se jich účastnili vcelku nově, ale po jejich vyhodnocení nás vždy mile překvapil zájem o náš obor a hlavně fakt, že dokážeme činnost a rybářský koníček koordinovat s jakýmkoli aktivním spolkem v Suchdole nebo v jeho okolí. Když se chce a spojí se rozumní lidé, hranice a možnosti se posouvají. A co tedy brzká budoucnost? To, co jsme si v létě nastěhovali do půdních prostor, jsme zase velice rychle snosili zpět. Podzimní nábor dětí totiž ukázal, že loňský zájem, kdy bylo nutno improvizovat s prostorem klubovny, nebyl mimořádným jevem, ale potvrzením, že se zatím nemusíme o budoucnost dětského kroužku bát. Kapacita klubovny je i pro tento ročník vyčerpána do poslední volné židle. Poprvé jsme zažili i pocit, kdy bylo nutné z technických důvodů několik zájemců z řad dětí odmítnout, ale zkrátka kdo neváhal, dobře udělal. Chceme tu být pro všechny děti, které rybařina baví. Zvažovali jsme i pronájem větších prostor, ale kouzlo klubovny a naše vlastní zázemí jsou pro nás důležité. Přesun jinam by pak hlavně postrádal smysl našeho konání. V kroužku tedy máme 27 dětí, do roku 2024 několik příjemných pozvání a dalo by se říci, že vše je opět na dobré cestě. Každá cesta, obzvláště ta, která je velmi frekventovaná, však potřebuje svoje údržbáře a investice. Každý už asi ví, kam tím mířím. K neskutečné podpoře a pomoci, které se nám dostává. Výčet a seznam těch, kterým srdečně děkujeme, je obrovský a sepsat ho sem do článku, který nemusí zajímat každého, by pro ně mohl být studnou utopení a to si zcela jistě nezaslouží. Dovolili jsme si tedy v tomto čísle zpravodaje rezervovat při přání veselých Vánoc celou stránku i našim sponzorům, členům, přátelům a podporovatelům. Pokud bychom na někoho zapomněli, určitě ne v našich hlavách, ale neúmyslně z „provozních“ důvodů. Děkujeme VŠEM! Děkujeme a přejeme čtenářům, obyvatelům, aktivním spolkům, dětem a všem lidem dobré vůle krásné a požehnané Vánoce, šťastný nový rok a hlavně pevné zdraví!    

 

Revitalizace Hrobářů rybníka

Tento historicky původní název znají snad již jen místní pamětníci. V novodobějších letech nám více napoví používání současného pojmenování malého rybníka, který se nachází v horní části obce Suchdol nad Lužnicí zvané též „Hořejšák“. Najdeme ho na pravé straně (bereme-li v potaz směr z města ven k nedaleké obci Bor) za prvními zástavbami začínající Žižkovy ulice – rybník Janochů. Pro některé z nás tradice a neodmyslitelná součást města. Tento malý (0,3 ha) rybník v majetku obce je již dlouhá léta pronajímán našemu rybářskému spolku k chovu ryb.

Dle archivních materiálů organizace byl naposledy „ošetřen“ ve druhé polovině roku 2012. Jedenáct let onen pověstný „zub času hlodal“ a za přispění lidské činnosti přestal být rybník rybníkem a stal se spíše odpadní jímkou či septikem této části města. V létě roku 2020 byla problematika Janochů rybníka završena hromadným úhynem ryb. Nadměrná tvorba okřehku a přesné negativní výsledky odebraných vzorků vody hovořili za vše. Rybniční prostředí se zkrátka stalo pro veškerý život pod hladinou jedovaté. V úžas vstoupilo podzimní konečné vypuštění rybníka a nález přeživších krásných úhořů. Od té doby zel zarůstající rybník prázdnotou a bylo po všech konzultacích jasné, že jedinou záchranou této srdcové vodní plochy je odebrání nežádoucího sedimentu dna. Na podzim roku 2022 jsme tedy předali žádost majiteli (město Suchdol nad Lužnicí) o odbahnění. Záležitost byla přijata, schválena a věci se daly do pohybu. V červenci tohoto roku byla městem vybranou firmou JIPAMA provedena realizace odbahnění za částku 194.000 Kč z rozpočtu obce. Kvalitně odvedená práce a nutné úpravy, které tyto finance pokryly, jsou příčinou pohledu na opětovně využitelnou nádrž a ozdravený Janochů rybník. Odvezeno bylo 400m3 sedimentu.

Při finální kontrolní činnosti okolí byly bohužel zjištěny překážky související přímo s rybníkem, proto jsme učinili nutná opatření k jejich odstranění. Tímto jsme neměli úmysl někoho poškodit, ale chceme pouze dlouhodobě ochránit hodnotu práce, kterou na vlastní náklady město draze zaplatilo. Voda (obzvláště ta čistá a kvalitní) se v dnešní době stává velice nejistým zdrojem a věřím, že Janochů rybník si svou modrou barvu na mapách stále zaslouží jako živoucí retenční nádrž, nikoli jako pozůstatek vyschlé studny lidské lhostejnosti k přírodě. Příjemnou informací při psaní tohoto příspěvku je fakt, ve kterém mi bylo oznámeno, že bude vyčištěn i přilehlý Suchdolský potok, kterým případně jinak nebeský rybníček dopouštíme v době, kdy to zejména vyšší průtok v potoce dovolí. Potok pokračuje městem (zatrubněn) přímo do řeky Lužnice, jeho vyčištění je tedy dalším přínosem lepšího životního prostředí města. Vrátím se však myšlenkou k dokončení revitalizace „Janocháče“. Janochů rybník, pominu-li teď vodní živočichy a ryby, není totiž historicky blízký jen nám rybářům, ale také našemu místnímu hokejbalovému klubu. Na jeho zamrzlé hladině (stejně jako tomu bylo např. v Hrdlořezích) totiž při hokeji napříč generacemi vzkvétal talent a brousila se zručnost bývalých i současných klíčových hráčů tohoto sportu (nerad bych někoho vynechal, ale dovolím si zmínit rod Lakatošů, Kalátů, Hadačů, Krejčích, Cepáků, Šťastných, a jiných). Historie je krásná a letitá věc, proto by neměla být zapomínána nebo zničena.

Děkujeme vedení města a všem zastupitelům, kteří podpořili zmiňovanou částku v rozpočtu na tuto obnovu, firmě JIPAMA s.r.o. pana Jiřího Márovce za zhotovení a konzultace, panu Jiřímu Školkovi za umožnění pohybu techniky po soukromém pozemku, Janu Křivánkovi a obrovský klobouk smekáme panu Ing. Milošovi Cepákovi, který má největší podíl na výši tak úžasně přijatelné částky, která byla kalkulována a který sám bezplatně proměnil všech 400 kubíků usazenin v políčka pro lesní zvěř (tzv. zvěřní políčka zvyšující úživnost mysliveckých honiteb). Dalo by se říci, že příroda si poradí. Dávno tomu však již takhle není. Říká se, že každý uneseme, co si naložíme, chvilkově možná i víc, unese ale příroda tolik, co jí nakládáme dlouhodobě my všichni?!       

Za výbor ČRS MO Suchdol nad Lužnicí, z.s. Petr Klíma             

 

revitalizace Janochů

1 | 2 >>

podvodní svět fotoaparátem jednoho z našich členů, potápění na nádech

1 | 2 | 3 >>

oficiální stránky MO ČRS Suchdol nad Lužnicí, z.s.

 

Členské známky 2024

 
Dospělí  700 Kč
Mládež 300 Kč
Děti do 15 let 150 Kč

 

Výlovy 2021

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Hostovací povolenky můžete zakoupit u p. Hanuse. Více informací viz. níže uvedený odkaz.

www.jezarko.cz/