VÝBĚR POVOLENEK ZA ROK 2018 a VÝROČNÍ SCHŮZE

 

   Výbor  MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí, z.s. sděluje všem svým členům, že budou mít možnost odevzdat úlovkové lístky s vyplněnými sumáři úlovků za rok 2018 v sobotu 5.1.2019 v době od 10.00 do 12.00 hodin, v restauraci „U PÁVKŮ“ v Suchdole nad Lužnicí. Dále si zde mohou zaplatit povolenku k lovu na rok 2019. Žádáme, aby do obálky opatřené jménem, příjmením, bydlištěm a druhem požadované povolenky (např. krajská, celosvazová, apod.), byla vložena přesná částka, odpovídající povolence, kterou rybář požaduje(viz.

tabulka) + členský příspěvek(dospělí  500,-Kč, mládež 16-18let 200,-Kč,děti 100,-Kč). Pro ty členy, kteří nemají splněnu brigádnickou povinnost, je možná finanční úhrada, tj. 60 Kč/hod.(celkem tedy 600,-Kč za 10 hodin brigádnické povinnosti). Do obálky je potřeba vložit taktéž členský průkaz ČRS, brigádnický list a platný rybářský lístek(vydává příslušný MěÚ).

 

Výroční členská schůze MO ČRS se bude konat v sobotu 23.2.2019 od 10.00 hodin taktéž v restauraci „ U PÁVKŮ“ v Suchdole nad Lužnicí. Po ukončení schůze budou tradičně vydávány povolenky k rybolovu na rok 2019. Bude-li někdo požadovat vydání povolenky mimo VS, bude mít  možnost si ji vyzvednou v úřední hodiny, které budou stanoveny(ve vývěsní skříňce MO u ZŠ či u klubovny, webové stránky), na klubovně MO v Suchdole nad Lužnicí, Vitorazská 779.

Výlovy 2018

Sychravé počasí dokreslovalo pravou rybářskou atmosféru, která však k podzimním výlovům neodmyslitelně patří a doprovázelo poslední říjnový víkend členy MO ČRS Suchdol nad Lužnicí, při tradičních výlovech rybníků, o které pečují a ze kterých následně nasazují sportovní rybářské revíry na nichž se hospodářsky podílejí. Produkce z Janochů rybníku putovala do řeky Lužnice, z návesního rybníku v Hrdlořezích pro změnu do pískoven v Tušti, Horní Hrdlořezský rybník byl bohužel předčasně sloven již v srpnu, příčinnou bylo extrémní léto a úbytek vody v něm.

Celkově tak ze zdrojů naší organizace bylo v roce 2018 do revírů nasazeno 11q kapra kategorie K3, 97kg bílé ryby a úspěšný byl v tomto roce odchov candáta, kterého bylo sloveno téměř 200ks. Do řeky Lužnice nad jez v Tušti bylo nasazeno 4,5q kapra, 50ks candáta a 50kg bílé ryby. Do pískoven v Tušti 6,5q kapra, 135ks candáta a 47kg bílé ryby. Výlovy byly dozorovány kontrolní komisí krajského svazu, která neshledala v průběhu žádné závady. Poděkování patří p. Romanu Dvořákovi za spolehlivou dopravní techniku a osobní pomoc při samotném lovení.

Rybníky v Hrdlořezích zůstávají vypušteny z důvodu nutných oprav, na Horním došlo k obnově výpustního zařízení a návesní rybník čekají terénní úpravy a zpevnění břehů, tyto práce probíhají zcela v režii města Suchdol nad Lužnicí, za což patří městu též veliké díky.

Nasazování ryb do našich vod probíhalo celoročně a ze zdrojů ČRS tak zpestřil obsádku v Lužnici např. mník jednovousí, v malé pískovně v počtu 900ks např. pstruh duhový. Jihočeský svaz dodal do pískoven dále 42q kapra, 100kg lína, 2150ks candáta aj. Podrobnější informace o násadách(vč. Majdalenské pískovny) budou sděleny na Výroční schůzi, na kterou tímto své členy srdečně zveme. Petrův ZDAR!

 

!Změna doby lovu pro rok 2018!

V uplynulých dnech byla podepsána novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech a byla  publikována ve Sbírce zákonů pod  č. 25/2018 Sb.  v částce 14, která vyšla  19.2.2018.

Na základě této novely platí s účinností od 1. dubna 2018 následující denní doby lovu ryb na mimopstruhových revírech:

a) v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin

Tyto povolené denní doby lovu ryb jsou v mimopstruhových revírech platné již v této sezóně, resp. od 1. dubna 2018.

Pokud chcete, opravte si doby lovu v RŘ vydaném na období 2018-2019, str.3.

oficíální stránky MO ČRS Suchdol nad Lužnicí, z.s.

Ceník povolenek 2019

Ceník členství 2019

Hostovací povolenky můžete zakoupit u p. Hanuse. Více informací viz. níže uvedený odkaz.

www.jezarko.cz/