Změna zasedání výboru

11.02.2013 19:22

                    P O Z O R     Z M Ě N A

Zasedání výboru MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí proběhne místo v pátek 15.2.2013

v SOBOTU 16.2.2013 v 11 hodin

na klubovně po úředních hodinách,které tam jsou na tento den plánovány .

Termín musel být změněn,vzhledem k tomu,že nastaly jisté skutečnosti,které by zapříčinily malou účast členů výboru MO na jeho jednání.