Zahájení nového běhu dětského rybářského kroužku

18.09.2012 19:24

D Ě T S K Ý   R Y B Á Ř S K Ý   K R O U Ž E K

 

Dne 4.10.2012 opětovně zahájí svou činnost dětský rybářský kroužek ,při místní organizaci Českého rybářského svazu v Suchdole nad Lužnicí.

První schůzka se uskuteční 4.10.2012 v 16 hodin na klubovně MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí – u hřbitova(bývalá ČOV).Všichni zájemci o práci v tomto kroužku jsou vítáni – přihlášky budou vyplněny na místě. Délka první schůzky bude přibližně půl hodiny až hodinu a byla by vhodná přítomnost rodiče,případně zákonného zástupce dítěte. Rodiče a děti zde budou informováni o obsahu schůzek,činnosti kroužku a dále budou na ní dohodnuty další termíny schůzek kroužku. Přibližně v březnu až dubnu 2013 děti absolvují zkoušky, nutné pro vydání prvního rybářského lístku a činnost kroužku bude posléze v měsíci květnu až červnu 2013 zakončena Dětskými rybářskými závody.

 

Za výbor MO ČRS v Suchdole n./Luž.

Telařík V.