INFORMACE - DŮLEŽITÉ !!!!!!!!!!

09.12.2012 18:43

                                          RYBÁŘI INFORMUJÍ

 

Výbor MO ČRS v Suchdole nad Lužnicí sděluje všem svým členům,že budou mít možnost odevzdat úlokové lístky s vyplněnými sumáři úlovků za rok 2012 v sobotu 12.1.2013 v době od 10.00 do 13.00 hodin, v restauraci „U PÁVKÚ“ v Suchdole nad Lužnicí. Dále si zde mohou zaplatit povolenku k lovu na rok 2013. Žádáme,aby do obálky opatřené jménem,příjmením,bydlištěm a druhem požadované povolenky (např.místní,krajská,apod.), byla vložena přesná částka,odpovídající povolence,kterou rybář požaduje(viz.

tabulka) + členský příspěvek(dospělí 400,-Kč, mládež 16-18 let 200,-Kč , děti 100,-Kč ). Pro ty členy,kteří nemají splněnu brigádnickou povinnost ,je možná finanční úhrada tj. 60 Kč za hodinu(celkem tedy 600,-Kč za 10 hodin brigádnické povinnosti). Do obálky je potřeba vložit taktéž členský průkaz ČRS,brigádnický list a platný rybářský lístek

Výroční členská schůze MO ČRS v se bude konat v sobotu 23.2.2013 od 10.00 hodin taktéž v restauraci „ U PÁVKÚ“ v Suchdole nad Lužnicí. Po ukončení schůze budou tradičně vydávány povolenky k rybolovu na rok 2013.Bude-li někdo požadovat vydání povolenky dříve,bude mít možnost si ji vyzvednou v úřední hodiny(vyvěšeny ve vývěsní skříňce MO u MěÚ) na klubovně MO ČRS .

Je nutná předchozí domluva s paní Smolíkovou, aby mohla konkrétnímu rybáři tuto povolenku vystavit.

 

                                                                            Výbor MO ČRS Suchdol n./Luž.