Dětské rybářské závody - POZVÁNKA

26.05.2012 19:43

 

Výbor MO ČRS Suchdol nad Lužnicí zve rybářskou i nerybářskou  mládež od 5 do 15 let na dětské rybářské závody,které se konají  v sobotu 2.června  2012  od 7 hodin  na návesním rybníce v Hrdlořezích.

Startovné se neplatí .Občerstvení pro závodníky je v režii MO ČRS Suchdol nad Lužnicí.

Podmínkou účasti je doprovod osoby starší 18 let,jež za nezletilého účastníka závodů odpovídá po celou dobu konání závodů, až po jeho předání zákonnému zástupci – rodičům,po skončení soutěže.

Soutěží se v kategoriích: * mladší žáci  od 5 do 12 let

                                    *  starší  žáci   od 12 do 15 let

                                    *  soutěž o největší ulovenou rybu – bez rozdílu věku (kategorií) 

 

 Program :  6.30 – 7.00 hod.  prezentace + losování míst

                 7.00 – 7.15 hod. informace a organizační pokyny k samotným závodům a přesun na vylosovaná místa

                 7.15 – 9.00 hod.  I.kolo závodů

                 9.00 – 9.15 hod.  přestávka + střídání  vylosovaných  míst

                 9.15 - 10.45 hod.  II.kolo závodů

                10.45 – 11.15 hod. Občerstvení

                11.15 – 11.45 hod.  Vyhlášení výsledků,předání pohárů a cen

                11.45 hodin            Ukončení dětských rybářských závodů.

 

                                  * KROMĚ POHÁRŮ JE PŘIPRAVENO MNOHO CEN !!!!!!