28.10.2016

03.11.2016 11:38

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 28.října 2016

 

Přítomni : Duda,Hrbek,Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluveni : Smolík

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík –kontrola zápisu z minulé výborové schůze.Zápis byl schválen.

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí

- 26.11.2016 bude sněm ČRS,za naší MO byl schválen jako delegát předseda naší MO

- informoval o zkušenostech při činnosti RS

* - opět stížnosti na plnění nájemní smlouvy Halámky(nepořádek,zajíždění auty k vodě,rozdělávání ohňů),byl upozorněn na vypovězení smlouvy

* p.Duda – 15.10.proběhl úklid pískoven v Tušti malá 1 pytel odpadků,velká 10 pytlů odpadků ,jež byly po domluvě městem odvezeny k ekolog.likvidaci,22.10.uklizeny Halámky

* Úkol č.34/16 Informovat o plnění nájemní smlouvy starostu města p.Telařík do 1.11.2016

* - informoval o plnění brigádnické povinnosti našich členů a o pracech,jež plánuje do konce roku 2016 – lidi si zajistí.

* pí.Smolíková – informovala o částce 44 527,- ,kterou může MO do konce r. 2016 investovat.Po diskusi výbor schválil investovat tuto částku do obnovy vybavení klubovny a na činnost DRK.

* Úkol č.35/16 – zakoupit pro činnost DRK stoly a židle,kamna a paraván – aby schůzky byly pro děti bezpečné,dále nakoupit pevné svinovací plátno pro DRK a toto nainstalovat p.Hrbek a Telařík do 15.11.2016

* Úkol č.36/16 – oslovit nejméně 2 vytipované firmy ke zhotovení nových vchodových dveří a stříšky klubovny,návrh předložit výboru spolu s cenovou nabídkou p.Klíma do 15.11.2016

* - podklady k prověrkám byly zaslány na Jč.ÚS ČRS

* p.Hrbek – DRK zahájil činnost,přihlásilo se 10 dětí,doložil úkol č.32/16-jednohlasně schváleno

* - informoval o poruše zařízení na I-net,je možnost oslovit město o poskytování I netu.

* Úkol č.37/16 – oslovit město o poskytování Internetu na klubovně a současně vypovědět stávající smlouvu na poskytování služeb fir.Starnet. p. Hrbek do termínu vypovězení smlouvy f.Starnet.

* - poděkoval p.Klímovi za přípravu klubovny pro činnost DRK(vymalování,úklid)

* p.Klíma – dokladoval splnění úkolů č.29,31 a 33/16

* - informoval výbor podrobně o průběhu a výsledku lovení,kdy byla výtěžnost našich rybníků 1510 kg převážně kapra,kdy tato ryba byla vysazena do revírů Lužnice 10A a 10B.

* - dále informoval o vysazování v průběhu září a října a to candáta,pstruha duhového, tlouště,kapra a ostroretky do revírů Lužnice 10A a 10B z krajské distribuce.

* p.Telařík - seznámil se zápisem č.9/2016 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS – z něj: - výskyt nemoci ryb Koiherpesvirozy rybník MO Vodňany + Dřemlina; - prověrky v Boršově n.Vlt. v době 7-21.11.16´ Rada – návrh na omezení úlovků na CS povolenku,změna statusu CS rybolovu – Jč.ÚS nesouhlasí,1/2 ceny za publikaci RS pro děti s 1.povolenkou,příprava XVI.sněmu ČRS – návrh na zvýšení čl.příspěvku – Jč.ÚS nesouhlasí s dělením tohoto příspěvku.

* - výběr povolenek 7.1.2017, VČS 25.2.2017;obě akce od 10 hodin v restauraci „U Pávků“

* Úkol č.38/16 – informovat Jč.ÚS ČRS p.Telařík do 24.11.2016

* - navrhl inventůrní komisi ve složení p.Mgr.Kouba-předseda,p.Duda,Klíma -členové. Komise byla jednohlasně schválena

* Úkol č.39/16 –provést inventarizaci majetku,pokladny,cenin,faktur a vedení účtu k 31.12.2016 a předložit výboru o tomto zprávu s návrhy na vyřazení majetku p.Mgr.Kouba do 31.1.2017

* - ČS pojišťovna akceptuje výpověď smlouvy od 30.10.2017.

Příští výborová schůze se uskuteční 24.11.2016 v 18.00 hodin na klubovně.

 

 

Zapsal : Telařík Václav                       Předseda organizace : Michalík Ladislav