17.03.2017

29.03.2017 12:17

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 17.března 2017

 

Přítomni : Duda,Hrbek,Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluven : Smolík,Šuster

Host : Mgr.Kouba

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

 

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvá úkol č.44/16.Zápis byl schválen

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí

- poděkoval všem za přípravu a průběh VČS.Zhodnotil průběh VČS.

- instaloval do revíru Lužnice 10 B – Tušťské pískovny candátí hnízda

p.Duda - plánuje v rámci brigádnické činnosti úklid břehů pískoven v Tušti

Úkol č. 8/17 – provést ve spolupráci s městem úklid břehů pískoven v Tušti,o akci informovat výbor MO p.Duda do 30.4.2017

- v diskusi byly rozebírány práce,jež by měly bát v rámci brigádnické činnosti udělány,především na revírech Tušťských pískoven a klubovně(vyřezání náletu).

Úkol č.9/17- zajistit vyřezání vegetace v areálu klubovny,která zvedá betonové bloky a znečišťuje vodní plochu - p.Michalík do konce vegetačního klidu.

- výbor rozebral brigádnické možnosti našich členů,kdy je tendence brig.povinnost platit,než ji odpracovat.Konstatováno,že v této oblasti musíme být důslední.

Úkol č.10/17 – předložit náměty prací,jež budou v r.2017 rámci brig.činnosti prováděny.Výbor vypracuje seznam prací a stanoví priority – členové výboru na příštím zasedání výboru MO.

p.Hrbek - podrobně informoval o činnosti DRK,kdy v příštím běhu bude stanoveno věkové minimum pro děti ,jež budou chtít chodit do kroužku.Rozebral možnosti doprovodného programu na dětských rybářských závodech v Hrdložezích (motorkářský klub).

- internetové stránky jsou aktualizovány.

pí.Smolíková – informovala o stavu financí a pohybech na účtech(faktury,složenky)

- obdržela převodky členů ČRS z jiných MO – vše musí být vedeno přes systém Lipan – výbor schválil jejich převod do naší MO po prověření v Lipanu(příloha č.1)

Úkol č.11/17 – prověřit nové členy v Lipanu ,dle přílohy č.1 – pí-Smolíková 30.4.2017

- daňové přiznání vyhotoveno a je připraveno k předání

Úkol č.12/17 –předat podklady k daňovému přiznání poradci – pí.Smolíková 31.5.2017

- naši členové nerespektují úř.hodiny a vyžadují vydávání povolenek jak se to hodí jim,byť se ani neúčastní VČS.Ona má mnohdy po službě,ale jsou neodbytní a často neslušní.Uvažuje,že požádá výbor o uvolnění z této funkce,neboť je to čím dál horší.Na toto téma se rozvinula diskuse,kdy výbor požádal pí.Smolíkovou o setrvání ve funkci s tím,že budeme hledat řešení.

p.Klíma – informoval o stavu rybníků(úhyn bílé ryby v Hrdlořezích,krmení),oválu a klubovny,kdy je nutno vyměnit průtokový ohřívač,má zajištěny nátěry v rámci brigád.

-předložil výboru ke schválení nové žadatele o členství v ČRS(příloha č.1).Žadatelé byli schváleni(dle přílohy č.1).Zorganizuje pro tyto nové členy školení,vše má zajištěno.

Úkol č.13/17 provést školení,informovat výbor p.Klíma nejbližší zasedání výboru po školení

p.Telařík – aktualizace kontaktů na výbor MO,usnesení z VČS zasláno na kraj

Příští výborová schůze se u

Příští výborová sch Příští výborová schůze se u skuteční 13. 4. 2017 v 18.00 hodin na klubovně.

 

 

Zapsal : Telařík Václav                    Předseda organizace : Michalík Ladislav