13.4.2017

07.06.2017 09:43

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 13.dubna 2017

 

 

Přítomni : Klíma,Michalík,Smolíková,Telařík

Omluven : Hrbek,Smolík

Host : Mgr.Kouba

DK : Šuster

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

 

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze,trvá úkol č.44/16 – odpovědnost předána p.Šusterovi(prac.vytížení p.Hrbka) a termín prodloužen do 31.5.2017.Zápis byl schválen

ad.2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí

- seznámil se Zápisem č.3/2017 ze zasedání JčÚV JčÚS ČRS

-správce rybníka v Hrdlořezích sdělil,že chce skončit s touto funkcí -vzato na vědomí

-město nám darovalo 9 tis.korun na činnost Dětského ryb.kroužku – vzato do příjmu

-na schůzce se starostou města projednali nové umístění inf.cedule ČRS na pozemku města

-oslovil jej spolek žen se žádostí o uspořádání „nějaké“,blíže neurčené akce na rybníce v Hrdlořezích v letních měsících.Po diskusi výbor jednohlasně zamítl tuto žádost,neboť rybník je osazen násadou a je velká pravděpodobnost úhynu ryb.Zmocnil předsedu k jednání s tímto spolkem s tlumočením zamítavého stanoviska.

pí.Smolíková – daňové přiznání je předáno na FÚ se všemi dokumenty

- informovala o výdeji povolenek – rybáři nerespektují úř.hodiny a sama to zvládá s max.vypětím

- předložila k schválení 2 nových členů (SH a RF).Výbor jejich přijetí schválil

p.Klíma – 18.3.proběhlo školení nových členů – všichni uspěli při závěrečném testu (viz.příloha č.1) - -rybníky jsou nasazeny,krmení zajištěno a rozvezeno,probíhá distribuce a vysazovaní ryby do pískoven,bude vysazeno úhoří monté v průběhu dubna.Informoval výbor o stavu našich rybníků

- informoval o školení jehož se účastnil ve Veselí n.L.- hospodaření s využitím IS LIPAN

- informoval o činnosti a plánovaných akcích DRK, 26.-28.5.se uskuteční školení vedoucích ryb.kroužků v Čimelicích se zaměřením na soutěž „Zlatá udice“.Požádal výbor o vyslání na toto školení.Výbor rozhodl o vyslání p.Hrbka a Klímy a schválil uhrazení cestovních výdajů .

Úkol č.14/17 stanovit termíny akcí DRK a informovat výbor – p.Klíma,Hrbek do 11.5.2017

Úkol č.15/17 informovat o průběhu školení na prvním zasedání výboru po akci p.Hrbek,Klíma

p.Telařík – předložil výboru návrh na využití poškožené inf.tabule ČRS u klubovny.

Úkol č.16/17 -zjistit ceny a předložit návrhy – všichni členové výboru + host 11.5.2017

- informace o provedeném úklidu pískoven v Tušti(2.4.2017 – 5 pytlů,odvezeno)

Úkol č.17/17 – informovat o úklidu starostu města – p.Telařík do 30.4.2017

p.Šuster – návrhy na brigádnickou činnost a přehled prací v r.2017.Po rozsáhlé diskusi byly stanoveny pracovní úkoly na r.2017(příloha č.2)

Příští výborová

 

Příští výborová schůze se u

Příští výborová sch Příští výborová schůze se u skuteční 11. 5. 2017 v 18.30 hodin na klubovně.

 

 

 

 

Zapsal : Telařík Václav                 Předseda organizace : Michalík Ladislav