12.10.2018

23.11.2018 18:41

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 12. října 2018

 

 

Přítomni : Hrbek, Hůrková, Klíma, Michalík, Telařík,

DK : Mgr. Kouba, Šuster

 

Předseda MO p.Michalík přivítal všechny na jednání výboru,konstatoval,že jsme usnášeníseschopní.

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze, trvají úkoly č.4,9,28,32,33/18. Zápis byl schválen.

ad.2.) p.Michalík– seznámil s došlou poštou a předal ji dle kompetencí jednotlivým členům výboru

- žádost našeho člena o převod do MO N. Bystřice ( stěhování) – bude standardně zajištěno ( předá mu tlf. paní Hůrkové, která po domluvě zajistí administrativu).

p.Hrbek – DRK zahájí svou činnost, bude-li zájem dětí, do konce listopadu.

- informoval podrobně o nasazení lína do revíru a o stavu internetových stránek naší MO, včetně nepřesných údajů a odkazů a o možnostech jejich případného odstranění.

- dar f. EATON na práci s mládeží

Úkol č.36/18 – zavést tento dar do účetnictví pí.Hůrková do 31.10.2018

pí.Hůrková – informovala o stavu pokladny a zaplacených fakturách - zaplaceno

- systém LIPAN nepracuje spolehlivě a velice pomalu

- připravuje podklady pro prověrky, dosud nepřišly žádné dokumenty ani termín

Mgr.Kouba – informoval o stavu příprav na opravu rybníků v Hrdlořezích ze strany majitele.

p.Klíma - informace o průběhu školení hospodářů v N.Bystřici

- výbor informoval o stavu jednotlivých rybníků, kde hospodaříme a o nutných pracech na těchto, včetně klubovny. O brigádnickou činnost ze strany našich členů není zájem, ovšem na lovení je spoustu zájemců. Po rozsáhlé diskusi bylo konstatováno, že práce musí zajistit brigádnický referent.

- informoval o stavu klubovny, kdy je značně opotřebovávána půjčováním na různé rodinné oslavy našich členů. Poskytnutí zázemí dětem pro příměstský tábor v letních měsících nebylo bez problémů a musely být po této akci provedeny opravy především na fasádě objektu. Tyto opravy provedl p. Šmíd, kterého osobně oslovil, v rámci plnění brig. povinností. Má seznam nutných prací u sebe a potřebuje je provést co nejdříve.

Úkol č.37/18 zajistit síly na nezbytné práce p. Tvrzický do 31.12.2018. Seznam prací si brig. referent vyzvedne u ryb.hospodáře (pokud jej nemá).

- Do revírů Lužnice 10A a 10B byl vysazen lín, kapr, candát, pstruh duhový, lipan, podoustev, jelec tloušť.

- zjistil rybožravé predátory na oválu, nutné opatření.

Úkol č. 38/18 – provést přeinstalaci zabezpečovacího zařízení p. Šuster do 31.10.2018

- lovení je stanoveno na 27.10.2018 .Sraz v 7.00 hod. na klubovně. Vše je připraveno (lidi + materiál zajistí p. Klíma, auto zajistí p. Mgr. Kouba, strojení rybníků – jednotliví správci).

p.Telařík - předal drobný upomínkový předmět od starosty města a poděkování za spolupráci.

- dopřesnění tisku loga a textu na objednané kalendáře.Pod logo MO dát I-net adresu

Úkol č.39/18 –dopřesnit tisk loga a textu na kalendáře na JčÚS pí.Linhové p.Hrbek do15.10.2018

 

 

 

 

Příští výborová schůze se uskuteční 8.11.2018 v 19.30 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav

 

Zapsal : Telařík Václav                Předseda organizace : Michalík Ladislav