10.02.2017

04.03.2017 18:14

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu, z.s., v Suchdole nad Lužnicí konané 10.února 2017

 

Přítomni : Hrbek, Klíma, Michalík, Smolík

DK : Šuster

Omluveni : Čupita, Telařík, Smolíková, Duda

Předseda MO p. Michalík přivítal všechny přítomné na jednání výboru a konstatoval, že jsme usnášeníseschopní.

 

1.) p.Hrbek – kontrola zápisu z minulé výborové schůze, trvají úkoly č.44,/16, 1/17, 3/17, 5/17, . Zápis byl schválen.

2.) p.Michalík – došlá pošta předána členům výboru dle jejich kompetencí.

- Informoval o poškození informační cedule umístěné u Autokempu U pískovny, při dopravní nehodě, která je ve správě MO ČRS Suchdol nad Lužnicí. Cedule byla brigádně opravena a MO nebude požadovat náhradu vzniklé škody po viníkovi DN.

3.) p.Hrbek - webové stránky MO jsou aktualizovány. Přijímací anténa minulého poskytovatele byla v termínu vrácena.

- Dětský rybářský kroužek pokračuje, informoval o činnosti. Vyzvedl projekční plátno pro výuku na DRK, je potřeba jej nainstalovat.

Úkol č.7/17 instalace projekčního plátna (p.Hrbek) .

4.) pí.Smolíková – zaslala návrh rozpočtu na rok 2017, který výbor jednohlasně schválil. Položka na činnost RS byla oproti loňskému roku v návrhu rozpočtu navýšena.

5.) p. Klíma - předložil předplatné časopisu Rybářství pro účely výuky DRK. Informoval o poděkování Městu Suchdol nad Lužnicí za bezplatné poskytnutí telekomunikačních a datových služeb v Suchdolském zpravodaji.

- 18. března 2017 od 09:00 hodin proběhne na klubovně MO školení nezbytné pro získání prvního rybářského lístku. Eviduje zatím celkem 9 přihlášek. Po diskuzi bylo všech 9 žadatelů jednohlasně výborem schváleno.

6.) p. Smolík – informoval výbor o doplnění RS o dva členy naší MO ( LŠ a MN ), vysláni budou v měsíci dubnu na Jihočeský územní svaz ČRS do Boršova nad Vltavou, ke složení zkoušek pro výkon práva rybářské stráže.

Výroční členská schůze se uskuteční 25. února 2017 od 10:00 hodin v restauraci U Pávků, následně budou vydávány povolenky.

 

 

Příští výborová schůze se uskuteční po výroční členské schůzi na klubovně.

 

 

Zapsal : Hrbek David                   Předseda organizace : Michalík Ladislav