08.11.2018

02.12.2018 17:15

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu,z.s.,v Suchdole nad Lužnicí konané 8. listopadu 2018

 

 

Přítomni : Klíma, Michalík, Telařík,

DK : Mgr. Kouba

Omluven : pí. Hůrková, p.Hrbek

 

Předseda MO p. Michalík přivítal všechny na jednání výboru, konstatoval, že nemůžeme přijímat usnesení a jednání výboru bude tedy mít informativní charakter.

 

ad.1.) p.Telařík–kontrola zápisu z minulé výborové schůze, trvají úkoly č.4,9,28,32,33/18. Zápis nebyl schvalován. Úkoly č.9,32 a 33 splněny.

ad.2.) p.Michalík– seznámil s došlou poštou a předal ji dle kompetencí jednotlivým členům výboru

- informoval o termínech: 12.11. – prověrky na ÚS ČRS v Boršově n.Vl.; výběr povolenek 5.1.2019 v 10.00 hod. „U Pávků“; 23.2.2019 v 10 hod. „U Pávků“ VČS – občerstvení bude zajištěno a domluveno před samotným jednáním 5.1.2019

p.Klíma - byla provedena maximální osvěta na účast v DRK ( rozhlas, SZ, základní školy) ,ovšem zájem je minimální a pokud zájem nebude, činnost DRK v r. 2018-2019 bude omezen.

- zhodnotil hospodaření na našich rybnících, kdy výlovy proběhly bez potíží a za účasti kontrolního orgánu z ÚS Jčk ČRS, jež pečlivě evidoval všechnu vylovenou rybu a následné její vysazení do revírů. Bylo vyloveno a následně vysazeno do revírů Lužnice 10A a 10B 10q kapra, 107 kg bílé ryby a 185 ks candáta ( cca 25 - 30 cm) .Vzhledem k nedostatku vody v r. 2018 je tento výsledek uspokojivý.

- nová přepravní bedna byla při lovení využita a osvědčila se.

- bude prezentovat činnost našeho spolku v Suchdolském zpravodaji + poděkování městu Suchdol n.L. a sponzorům.

- informoval o stavu příprav na prověrky – dokumentace + účetnictví je připraveno; prověrky proběhnou 12.11.2018 a o výsledku bude informovat výbor na jeho příštím jednání.

- zmínil špatný stav v plnění brig. povinností našich řadových členů, kdy není zájem. Po diskusi bylo všeobecně konstatováno, že svou úlohu musí sehrávat brigádnický referent, který musí vyvinout větší tlak a aktivitu v této oblasti na členy našeho spolku.

p. Mgr. Kouba – informoval výbor o činnosti dozorčí komise v uplynulém období a nastínil úkoly DK, které budou ještě plnit do konce roku 2018.

p.Telařík – informoval o nutnosti provedení inventarizace majetku a cenin k 31.12.2018, kdy musí být stanovena komise – předběžně oslovil p. Mgr.Koubu, Klímu a Hrbka, kteří souhlasili. Příštímu výboru navrhne ke schválení komisi ve složení :

předseda p. Mgr. Kouba ; p. Klíma, Hrbek - členové

- informoval o předjednané schůzce se starostou města na 16.11.2018, kde jej bude informovat o činnosti našeho spolku v r.2018 a 2019, společně s případnými požadavky dle schváleného usnesení VČS , plánu práce a rozpočtu na r.2019. O výsledku schůzky bude informovat výbor na jeho příštím zasedání.

 

 

 

 

 

Příští výborová schůze se uskuteční 21.12.2018 v 17.00 hodin na klubovně.

 

Zapsal : Telařík Václav

 

Zapsal : Telařík Václav                   Předseda organizace : Michalík Ladislav